Vecka 08 – 2023

 

– Efter varje söndags mässa kommer körövningen att ske för denna termin.

– Kyrkkaffe listan finns det på anslagstavlan. Om ni vill träffa efter mässa vid en kopp kaffe så var snälla och skriv era namn på listan.

Askonsdagen den 22 februari firas mässa kl. 17:30 med välsignelse och utdelande av askan. Denna dag inleder fastetiden, en tid till omvändelse och fördjupning av vår tro. Askonsdagen är faste- och abstinensdag.

Fredag den 24 februari, ettårsdagen av krigets början, bes särskilt för Ukraina i mässan kl. 12:30.

– Under hela fastetiden på tisdagarna hålls en korsvägsandakt efter mässan kl. 17:30

– Stilladag kommer att äga rum lördag 11 mars kl. 14:00 och avslutas med söndags mässa kl. 17:30. Stilladagens andliga ledare är S:ta Eugenias kyrkoherde p. Dominik Terstriep S.J

– Resa till Libanon: är ni fortfarande intresserade att åka till Libanon, meddela kyrkoherden genom e-post eller SMS.

Påminnelse: Spridning av Covid-19

I Sverige cirkulerar många olika genetiska grupper inom omikron-varianten.

Det är viktigt att den som är sjuk med symptomen stannar hemma och undviker nära kontakt med andra.