Vecka 04 – 2022

 

– Vi följer Folkhälsomyndighetens regler, så alla uppmanas att anslutning till mässorna hålla avstånd och undvika trängsel vid ingångarna. Var och en måste ta ansvar för att inte smittan sprids!   

– Om man inte vill kräva vaccinationsbevis för mässor och gudstjänster inomhus med 21-50 personer måste alla deltagare ha en anvisad sittplats och deltagarna får sitta i sällskap om maximalt åtta personer. Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. 

– För mässor och andra gudstjänster inomhus med fler än 50 deltagare (men maximalt 500 deltagare) kräver nu myndigheterna uppvisande av vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering. Om kyrkoherden bedömer det som nödvändigt kan vaccinationsbevis användas som en möjlighet för fler än 50 personer att delta i mässan. Enligt stiftets direktiv kan man för att uppfylla söndagsplikten även välja en vardagsmässa. Den som har möjlighet kan därför för allas bästa välja en mässa på annan dag än söndag.

– Söndag 16 januari startade trosundervisningen för grupp 4 (årskurs 5), grupp 5 (årskurs 6), grupp 6 (årskurs 7) ock konfirmanderna.

– Bibelstudium med diakon Conny äger rum varannan onsdag kl. 18:00 i Maria salen. Vi startar onsdag 2 februari. Alla är välkomna.

Tisdag 22 februari efter mässan, inbjuds alla församlingsmedlemmar till ett möte i Mariasalen. Det är en unik möjlighet att bidra till kyrkans synodala arbete. ”Synodalitet” innebär en önskan att vandra tillsammans och gemensamt ta ansvar för vår kyrka. Under denna kväll får vi möjlighet att reflektera över viktiga frågor som påverkar oss, vår församling och vår kyrka. Mötets fokus är att ha ett öppet samtal om frågorna och att de som deltar är väl förberedda.
Frågorna kan ni hitta på stiftets hemsida:

https://www.katolskakyrkan.se/biskopssynoden-2023/fragestallningar-fran-vatikanen