Vecka 13 – 2019

 

Måndag 25 mars firar kyrkan Marie bebådelsedag. Mässan firas kl. 11:30. Studenter och lärare från Birgitta folkhögskolan kommer att delta

Lördag 30 mars kl. 10:00 kommer f. Morgan Elworth att hålla en stilla dag i vår kyrka. Temat för denna dag är ”Saligprisningarna i botens tecken”. Dagens program finns på anslagstavlan (09:30 serveras kaffe och kl. 12:10 lunch)

– Botandakt för fastan äger rum onsdag 9 april kl. 18:00 och medföljer bikt på olika språk (Kroatiska, Polska, Spanska, Arabiska, Armeniska, Engelska, Franska och italienska

Söndagen 14 april firar vi palmsöndagen med procession. Den heliga mässan börjar med palmvälsignelse och procession kl. 09:45.