Vecka 09 – 2020

 

1.- Vi behöver folk som ställer upp för att fixa kyrkkaffe på de kommande söndagarna. Var snälla, skriv upp era namn i listan på anslagstavlan!

2.- Söndag 23 februari togs kollekten upp till förmån för den Heliga Stolen.

3.- Askonsdagen den 26 februari firas mässa kl. 18.00 med välsignelse och utdelande av askan. Denna dag inleder fastetiden, en tid till omvändelse och fördjupning av vår tro. Askondagen är faste- och abstinensdag.

4.- Under hela fastetiden hålls en korsvägsandakt på tisdagarna efter mässan kl. 17.30

5.- Detta år kommer Msgr Jorge de Salas att leda stilladagen i vår församling. Det kommer att äga rum lördag 14 mars kl. 10.00. Den som vill delta i stilladagen  var snäll och skriv namnet på listan på anslagstavlan.

6.- Årets fasteinsamling går till de nödlidande i Zimbabwe. Redan nu lever en tredjedel av den totala befolkningen i svår fattigdom, vilket betyder nästan 6 miljoner människor. Läget förvärras dessutom av den värsta torkan på 40 år. Mer information finns på anslagstavlan.