Vecka 08 – 2022

 

– Från och med onsdag 9 februari 2022 alla restriktioner som gäller Covid-19 upphävs. Mässorna firas nu i vanlig ordning. Alla hälsas varmt välkomna.   

Söndag 16 januari startade trosundervisningen för grupp 4 (årskurs 5), grupp 5 (årskurs 6), grupp 6 (årskurs 7) ock konfirmanderna.

Måndag 21 februari kl. 15.30 inbjuds vår församling att delta i en Ekumenisk bönegudstjänst för fred i Ukraina i Sankt Eriks Katolska Domkyrka.

Tisdag 22 februari efter mässan, inbjuds alla församlingsmedlemmar till ett möte i Mariasalen. Det är en unik möjlighet att bidra till kyrkans synodala arbete. ”Synodalitet” innebär en önskan att vandra tillsammans och gemensamt ta ansvar för vår kyrka. Under denna kväll får vi möjlighet att reflektera över viktiga frågor som påverkar oss, vår församling och vår kyrka. Mötets fokus är att ha ett öppet samtal om frågorna och att de som deltar är väl förberedda.
Frågorna kan ni hitta på stiftets hemsida:

https://www.katolskakyrkan.se/biskopssynoden-2023/fragestallningar-fran-vatikanen

Söndag den 27 februari tas kollekten upp för den Heliga Stolen.

– Vi ska börja samla in kvistar som välsignades föregående år på palmsöndagen.

– Askonsdagen den 2 mars firas mässa kl. 17.30 med välsignelse och utdelande av askan.

– Pastoralrådets sammanträde äger rum den 3 mars kl. 18.30 på plan 3.

– För kyrkkaffe, kan ni vara snälla och skriv upp era namn i listan på anslagstavla.