Vecka 09 – 2022

 

– Från och med onsdag 9 februari 2022 alla restriktioner som gäller Covid-19 upphävs. Mässorna firas nu i vanlig ordning. Alla hälsas varmt välkomna.   

Söndag 16 januari startade trosundervisningen för grupp 4 (årskurs 5), grupp 5 (årskurs 6), grupp 6 (årskurs 7) ock konfirmanderna.

– Vi ska börja samla in kvistar som välsignades föregående år på palmsöndagen.

– Askonsdagen den 2 mars firas mässa kl. 17.30 med välsignelse och utdelande av askan. Denna dag inleder fastetiden, en tid till omvändelse och fördjupning av vår tro. Askonsdagen är faste- och abstinensdag.

– Pastoralrådets sammanträde äger rum den 3 mars kl. 18.30 på plan 3.

– Botandakt för fastan äger rum onsdag 6 april kl. 18.00 och  medföljer bikt på olika språk.

– För kyrkkaffe, kan ni vara snälla och skriv upp era namn i listan på anslagstavla.