Vecka 28 – 2022

 

– 1120 led den helige Botvid martyrdöden och hans reliker placerades 1129 i den nyinvigda träkyrkan som 1176 ersattes av en stenkyrka som under senmedeltiden byggdes ut till dagens Botkyrka kyrka.

2020 var det planerat att kardinalen skulle firat mässa i Botkyrka kyrka på 900-årsminnet av Botvids martyrdöd men den blev inställd pga pandemin. 2021 firade kardinalen en enklare mässa.

I år hoppas vi att fler kan delta i denna mässa som firas av kardinalen på S:t Botvids högtid torsdagen den 28 juli kl. 18 i Botkyrka kyrka. Hoppas att många från vår församling deltar i denna mässa.

– Kateketernas möte äger rum torsdag den 11 augusti kl. 18:15. Detta år kommer trosundervisningens start, för år 2022-2023 som ska börja söndag den 28 augusti efter familjemässa kl. 10:00.

– Under sommaren hålls alla lokaler utanför kyrkorummet stängda.

– Inget kyrkkaffe under sommaren.