Vecka 10 – 2020

 

1.- Vi behöver folk som ställer upp för att fixa kyrkkaffe på de kommande söndagarna. Var snälla, skriv upp era namn i listan på anslagstavlan!

2.- Under hela fastetiden hålls en korsvägsandakt på tisdagarna efter mässan kl. 17.30

3.- Nu på onsdag 4 mars kommer en Karismatisk reträtt med f. Dominic Valanmanal att äga rum i vår församling.                                                                                                                kl. 14:00-17:00 enskilt samtal. Kl. 18:00 den heliga Mässan.

4.- Lördag 14 mars 2020 kommer vår församling att ha stilla dag kl. 10:00 (09:30 serveras kaffe för den som vill). Vi avslutar med en mässa kl. 14:30.                                        Detta år kommer Msgr Jorge de Salas att leda denna dag som andlig förberedelse inför påskfirandet. Anmäl listan finns på anslagstavlan.

5.- Årets fasteinsamling går till de nödlidande i Zimbabwe. Redan nu lever en tredjedel av den totala befolkningen i svår fattigdom, vilket betyder nästan 6 miljoner människor. Läget förvärras dessutom av den värsta torkan på 40 år. Mer information finns på anslagstavlan.