Vecka 03 – 2022

 

– Vi följer Folkhälsomyndighetens regler, så alla uppmanas att anslutning till mässorna hålla avstånd och undvika trängsel vid ingångarna. Var och en måste ta ansvar för att inte smittan sprids!   

– Om man inte vill kräva vaccinationsbevis för mässor och gudstjänster inomhus med 21-50 personer måste alla deltagare ha en anvisad sittplats och deltagarna får sitta i sällskap om maximalt åtta personer. Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. 

– För mässor och andra gudstjänster inomhus med fler än 50 deltagare (men maximalt 500 deltagare) kräver nu myndigheterna uppvisande av vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering. Om kyrkoherden bedömer det som nödvändigt kan vaccinationsbevis användas som en möjlighet för fler än 50 personer att delta i mässan. Enligt stiftets direktiv kan man för att uppfylla söndagsplikten även välja en vardagsmässa. Den som har möjlighet kan därför för allas bästa välja en mässa på annan dag än söndag.

– Söndag 16 januari startade trosundervisningen för grupp 4 (årskurs 5), grupp 5 (årskurs 6), grupp 6 (årskurs 7) ock konfirmanderna.

– Finns det intresse för kyrkkaffe då kan vi ha det om vi respekterar Coronas restriktioner (vaccination minst 2 doser, högst 8 i varje sällskap och håller en meter avstånd.

– Böneveckan för kristen enhet äger rum 18 – 25 januari.