Vecka 23 – 2022

 

– Församlingens möte kommer att äga rum söndag den 19 juni 2022 efter högmässa kl. 10:00. Alla motioner skall skickas till expeditionen genom församlingens e-mail eller postadressen. Församlingens årsbokslut för 2021 kommer att sättas på anslagstavlan från och med nästa söndag. Det kommer även att finnas på vår hemsida.

– Under juni månad kommer vi, på vardagarna efter kvällsmässan, att läsas litania till Jesu Heliga Hjärta.

– Gustav Ahlman kommer att bli diakonvigd fredag 24 juni 2022 kl. 10:00 i Basilic ”Notre Dame de l`Épine” i Evron i Frankrike av ”Biskop av Tullev”. Ceremonin kommer att direktsändas online. De som önskar åka till Evron kan ta kontakt med f. Simon-Petrus. Låt oss ansluta honom i våra böner.

 – Alla kyrkans lokaler i Sankt Ansgar kommer att stängas från och med 20 juni till och med 15 augusti 2022.

Alla kateketer tackas varmt för deras ovärderliga insats under detta liturgiska år.