Vecka 12 – 2020

 

1.- Med anledning av coronavirusets spridning rekommenderas församlingen att vid fridshälsningen inte ta varandra i hand.

2.- Fastans botandakt äger rum onsdag 01 april kl. 18:00. Efter andakten finns det möjlighet till bikt på olika språk (svenska, engelska, spanska, polska, kroatiska, franska och arabiska).

3.- Årets fasteinsamling går till de nödlidande i Zimbabwe. Redan nu lever en tredjedel av den totala befolkningen i svår fattigdom, vilket betyder nästan 6 miljoner människor. Läget förvärras dessutom av den värsta torkan på 40 år.

4.- Vi ber att den som har symptom på förkylning eller influensa ska stanna hemma och inte besöka kyrkan förrän en vecka efter tillfrisknandet. Mässplikten gäller förstås inte när man är sjuk.                                          Nordiska Biskopskonferensen betonar att det inte är någon synd att inte delta i söndagsgudstjänsten i ett sådant läge. Ändå kommer många troende att känna smärta över att behöva avstå från att ta emot eukaristin. I gengäld finns möjligheten till så kallad andlig kommunion, som vi hjärtligt vill anbefalla alla troende. Andlig kommunion innebär att man bekänner sin tro på Kristi närvaro i eukaristin och i form av bön ger uttryck åt längtan att få vara förenad med honom.

NBK skriver även att bestämmelserna från de civila myndigheterna i respektive länder måste följas och att det kan komma kompletterande riktlinjer för församlingslivet i stiften om det blir nödvändigt.

5.- Kyrkkaffet är tills vidare inställt.

6.- All trosundervisning är inställd tills spridningen av coronaviruset är under kontroll.

7.- Torsdag den 19 mars firas S:t Josef,  jungfru Marias brudgum, med Högmässa kl. 17:30.

 

Med tanke på spridningen i världen av Covid-19 inbjuder biskopen av Stockholm kardinal Anders Arborelius de troende i vårt stift att be en gemensam bön till Herren om beskydd och hjälp mot coronaviruset.

Herre Jesus Kristus, sänd ut din helige Ande över vår värld, som plågas av coronaviruset.

Hela i din godhet dem som har drabbats.

Beskydda dem som står i fara att drabbas.

Styrk dem som vårdar de drabbade.

Hjälp oss alla att omvända oss och förlita oss på dig.

Amen