Vecka 49 – 2019

 

1.- Kateketernas sammanträde äger rum den 6 december kl. 18:00.

2.- Advents botandakt äger rum onsdag den 18 december kl.18:00 med tillfälle till bikt på olika språk.

3.- Seniorlunch kommer att äga rum tisdag 17 december kl. 12:30 i stora salen. Alla inskrivna medlemmar som har fyllt 70 år och plus är välkomna. Anmälan ska skickas via mejl.

4.- Jultidens gudstjänstordning finns på anslagstavlan samt på kyrkans hemsida.

5.- Kollekten söndag den 15 december upptas för Livets fond.

6.- Under julhelgerna är församlingens expedition stängd från och med 20 december 2019 till och med 6 januari 2020.