BARNSKYDDSOMBUD

 

Kontaktuppgifter vid misstanke om övergrepp på barn och ungdomar

https://www.katolskakyrkan.se/media/3541/kontaktuppgifter-vid-sexuella-overgrepp-februari-2019.pdf

Mer information finns här