Fakta

Fullständigt namn: Lars Anders Arborelius
Född: 24 september 1949 i Solengo. Uppvuxen i Lund med sin mamma som var bibliotekarie.
Konverterade: November 1969 i S:ta Elisabeths kapell i Malmö.
Studier: Fil mag i moderna språk – engelska, spanska och tyska – vid Lunds universitet.
Kloster: Inträdde i Karmelitklostret i Norraby 1971. Avlade eviga löften i Brügge,
Belgien, 1977.Anders Arborelius                
Präststudier: Teologi- och filosofistudier i Brügge och Rom. I Rom studerade han vid Teresianum, karmeliternas universitet.
Prästvigning: 8 september 1979 i Malmö. Det var biskop Hubertus Brandenburgs första prästvigning i stiftet. 
Biskop: Utnämnd 17 november 1998. Biskopsvigd 29 december 1998 i St Eriks Domkyrka i Stockholm av bl a biskop Hubertus Brandenburg och stiftets hjälpbiskop William Kenney cp. Biskop Anders är den förste svenskfödde biskopen i Sverige sedan den lutherska reformationen på 1500-talet.
Biskopens valspråk: In laudem gloriae. Gud till pris och ära.
                                        
 
 
                                                     
                                                               
 
 
 
                                          Stiftets ekonomiska situation
 
Kära bröder och systrar i Stockholms katolska stift!
 
Dagligen hör vi tals om den ekonomiska kris som drabbat stora delar av Europa, även Sverige hitills har förskonats i stor grad. Ändå vet vi att i vår globaliserade tid kan inget land undgå att beröras av denna kris. Därför är det inte helt oväntat för många av er att också vår stifts ekonomiska situation har berörts. Med detta brev vill jag inte skapa oro, men det är viktigt att vi alla vet om detta och tar på oss vårt ansvar. De senaste åren har inkomsterna från kyrkoavgiften stigit och gett oss goda möjligheter att bygga ut vår verksamhet och satsa på kyrkköp och -byggen och stora och nödvändiga reparationer. Som så ofta i sådana fall blir det mycket dyrare än man tänkt och budgeterat. Därför har vi just nu en mycket prekär ekonomisk situation i vår stift och problem med likviditeten. Det är ingen katastrof, men ändå måste vi se till att få bättre balans i vår ekonomi.
   Ute i församlingarna har ni märkt att man från vår ekonomiavdelning har gett signaler om att stiftet inte har samma möjligheter att bidra till era äskanden som hittills. Vidare har vissa åtgärder vidtagits för att få mer kontroll över ekonomin, som för vissa kan tyckas lite jobbiga. Men allt detta är nödvändigt för att vi skall få bättre balans på vår ekonomi. Därför vill jag vädja till er om förståelse i de fall inte alla era äskanden kan beviljas. Samtidigt vill jag uppmana er alla att försöka genomföra en ”sparkampanj”, alltså se över era utgifter och se vad man kan dra in på.
   Ännu vet vi inte hur kyrkoavgiften kommer att påverkas av den ekonomiska krisen, men vi antar att den inte kommer att stiga i samma utsträckning som tidigare. Vi har också haft många utträden, även om de i viss mån kompenserats av att fler katoliker låtit registrera sig. Samtidigt vet vi att många katoliker ännu inte är registrerade och att vi måste försöka vinna dem för detta system som har så stor betydelse för vår Kyrkas utveckling här i Sverige.
   Som er biskop är jag tacksam för att ni visar förståelse för våra ekonomiska bekymmer och vädjar om er medverkan och för era förslag.
 
   Med min förbön och välsignelse
 
Stockholm 2012-11-12