Vecka 09 – 2019

 

KUNGÖRELSER 

 

* Pastoralrådets sammanträde äger rum den 28 februari 2019 kl. 18.30 på plan 3.

* Söndag den 3 mars tas kollekten upp till förmån för den Heliga Stolen.

* Vi skall börja samla in de kvistar som välsignades föregående år på palmsöndagen för att göra av dem askan till askondag.

* Askondagen den 6 mars firas mässa kl. 18.00 med välsignelse och utdelande av askan. Denna dag inleder fästetiden, en tid för omvändelse och fördjupning av vår tro. Askondagen är faste- och abstinensdag.