Vecka 07 – 2023

 

– Efter varje söndags mässa kommer körövningen att ske för denna termin.

– Kyrkkaffe listan finns det på anslagstavlan. Om ni vill träffa efter mässa vid en kopp kaffe så var snälla och skriv era namn på listan.

Söndag 19 februari tas kollekten för den Heliga Stolen.

– På grund av att fastan börjar närma sig, kommer vi att samla de välsignade palmkvistarna som ni fick ta hem i fjol på palmsöndag. Av dem kommer vi att förbereda askan till askonsdag som faller 22 februari.                                                              Askonsdagen den 22 februari firas mässa kl. 17:30 med välsignelse och utdelande av askan. Denna dag inleder fastetiden, en tid till omvändelse och fördjupning av vår tro. Askonsdagen är faste- och abstinensdag.

– Resa till Libanon: är ni fortfarande intresserade att åka till Libanon, meddela kyrkoherden genom e-post eller SMS.

Påminnelse: Spridning av Covid-19

I Sverige cirkulerar många olika genetiska grupper inom omikron-varianten.

Det är viktigt att den som är sjuk med symptomen stannar hemma och undviker nära kontakt med andra.