Vecka 05 – 2019

 

KUNGÖRELSER 

* En katolsk karismatisk kväll äger rum i Sankt Ansgars kyrka måndag den 28 januari kl. 18.00 till kl. 21.00. Mer information finns det på anslagstavlan.

* Fredag den 1 februari delas den s.k. Blasiusvälsignelsen ut i mässan.

* Söndag den 3 februari firas Kyndelsmässosagen, Herrens frambärande i templet. Ljusvälsignelse i högmässan.