Vecka 51 – 2019

 

1.- Finns det ett intresse att starta en besöksgrupp för att hålla kontakt med gamla och sjuka i vår församling? Ta kontakt med kyrkoherden.

2.- Kollekten söndag den 15 december upptogs för Livets fond. Denna fond lämnar bland annat bidrag till organisationer och föreningar som främjar respekten för människolivet och som genom sitt arbete hjälper de allra svagaste i samhället.

3.- Seniorlunch kommer att äga rum tisdag 17 december kl. 12:30 i stora salen. Alla inskrivna medlemmar som har fyllt 65 år och plus är välkomna. Anmälan ska skickas via mejl.

4.- Advents botandakt äger rum onsdag den 18 december kl.18:00 med tillfälle till bikt på olika språk.

5.- Jultidens gudstjänstordning finns på anslagstavlan samt på kyrkans hemsida. 

6.- Ingen tillbedjan på torsdagar från och med 21 december 2019 till och med 12 december 2020.

7.- Under julhelgerna är församlingens expedition stängd från och med 20 december 2019 till och med 06 januari 2020.