Vecka 09 – 2021

 

– Stiftets fasteinsamling 2021 går till det krigs- och svältdrabbade Jemen. I Jemen pågår just nu den värsta humanitära katastrofen i världen orsakad av ett sedan fem år tillbaka pågående inbördeskrig. Hälsocentralerna har drabbats hårt av kriget, vilket har resulterat i att merparten av befolkningen saknar tillgång till läkare. Det råder akut brist på mediciner och medicinsk utrustning. Pengar till denna behjärtansvärda insamling kan sättas in på Trossamfundet RKK:s 90-konto: Bankgiro 900-4789, Swish 9004789. Märk talongen eller överföringen med ”Fastan 2021”

– Alla offentliga gudstjänster i församlingen är fortfarande inställda.

– Söndagens mässor kl. 10.00 firas online tills vidare.

– Härmed vill församlingen göra en insamling för att kunna köpa ett nytt tabernakel som kostar ca 50 000 kr. Den 26 april 2014 på församlingsmötet röstade majoriteten att flytta tabernaklet mitt i koret. På grund av renoveringen som pågår just nu i kyrkorummet kommer vi att genomföra beslutet. Ni kan skänka pengar till vårt plusgiro 68 93 93-7. Märk talongen med ”Tabernakel”.