Vecka 42 – 2019

 

1.- Oktober månad är ROSENKRANSENS månad. Varje lördag före mässan är det rosenkransandakt i Sankt Ansgars församling. Även på vardagarna efter mässan läses en dekad av rosenkransen.

2.- Basaren i år kommer att äga rum lördag 30 november och söndag 1 december efter mässorna. Vi behöver en grupp som ska planera denna basar. De som vill vara med var snäll och ta kontakt med Anica Chukri eller Lucia Nord.

3.- Söndag den 20 okt. tas kollekten upp för missionsländerna. Hoppas att vi är solidariska med dessa länder genom vår andliga och ekonomiska generositet.

4.- Ekonomirådets sammanträde äger rum torsdag den 17 oktober kl. 18:30 på plan 2.

5.- Fredag 1 november på alla Helgons dag firar vi mässan kl. 17:30. Lördag 2 november alla själars dag firas mässan på kyrkogården i ljusets kapell i Södertälje kl. 12:15. Ni kan börja nu skriva era avlidnas namn (tydligt) på en lapp och lämna det åt syster Mariana.