TROSUNDERVISNING

Det är i första hand föräldrarnas uppgift att förmedla trons gåva och ge den nödvändiga kunskapen om vår kyrka och tro.
Vår församling erbjuder katolsk religionsundervisning för barn och ungdomar från 8 till 15 år som ett komplement till den kristna uppfostran föräldrarna ger sina barn.
Vår undervisning vill fördjupa barnens troskunskaper och stärka deras katolska identitet. Samtidigt är undervisningen en förberedelse för första kommunionen, bikten och konfirmationen.
Barn och ungdomar som anmäler sig till församlingens religionsundervisning förväntas regelbundet delta i undervisningen och i Södertälje i familjemässan en söndag varje månad.
Alla föräldrar är inbjudna till samtal i föräldragruppen medan deras barn och ungdomar undervisas i respektive grupp.
Även det krävs av föräldrarna att ställa upp som kateketer  för nästa termin!! 
 
Barn och ungdomar som går i skolans årskurser 2 – 9 undervisas i Södertälje på söndagarna kl. 10.00. De söndagar i vilka sker undervisningen är andra och fjärde söndagen i månaden.
  
14 januari 2018   skall trosundervisningen fortsätta för alla grupper. 
 
 
Observera att om någon deltagare är frånvarande mer än 2 gånger, terminen skall upprepas!!
 
 
Mellan kl. 10.00 – ca. kl. 12.15  följande söndagar:
 
 
  • 14 januari 2018
  • 28 januari 2018
  • 11 februari 2018
  • 25 februari 2018
  • 11 mars 2018
  • 25 mars 2018
  • 08 april 2018
  • 22 april  2018
  • 13 maj 2018
  • 19 maj 2018   (Terminavslutning med grillning)

26 augusti 2018     börjar trosundervisning