Vecka 04 – 2019

 

KUNGÖRELSER 

* En katolsk karismatisk kväll äger rum i Sankt Ansgars kyrka måndag den 28 januari kl. 18.00 till kl. 21.00. Mer information finns det på anslagstavlan.

* Böneveckan för kristen enhet äger rum 18 – 25 januari.

* Världsungdomsdagen 2019 äger rum i Panama mellan 22 0ch 27 januari. Låt oss be för ungdomarna som deltar i detta stora evenemang så att de alltid söker vägen till heligheten.

* Den 20 januari alla var bjudna till kyrkkaffet för att tacka Elisabeth och Lars-Olof Sjöberg. Familjen Sjöberg, som har varit aktiva i denna församling mer än 40 år, kommer att flytta till Bromma i början av februari. Det finns ingen tvekan att vi kommer vara förenade i våra böner.