Vecka 06 – 2023

 

– Efter varje söndags mässa kommer körövningen att ske för denna termin.

– Kyrkkaffelistan finns det på anslagstavlan. Om ni vill träffa efter mässa vid en kopp kaffe så var snälla och skriv era namn på listan.

– Jag vill påminna er att ni kan rösta till ekonomi- och pastoralrådet i förskott i Mariasalen eller skicka förhandsröstningen till expedition via posten. Själva valet kommer att äga rum i Mariasalen den 12 februari mellan kl. 09:00 och ca 14:30 (ej möjligt att rösta under mässan mellan kl. 10:00 och 11:00).

– Trosundervisning för alla grupper äger rum lördag 11 februari kl. 11:00 i S:t Ansgars lokaler.

– På grund av att fastan börjar närma sig, kommer vi att samla de välsignade palmkvistarna som ni fick ta hem i fjol på palmsöndag. Av dem kommer vi att förbereda askan till askonsdag som faller 22 februari.

Söndag 12 februari kommer kyrkovalet att äga rum före och efter mässan. Vilka som är röstberättigade?

a. Alla som är inskrivna i S:t Ansgars katolska församling.

b. Som senast den 12 januari 2023 uppnått 16 års ålder.

Påminnelse: Spridning av Covid-19

I Sverige cirkulerar många olika genetiska grupper inom omikron-varianten.

Det är viktigt att den som är sjuk med symptomen stannar hemma och undviker nära kontakt med andra.