Vecka 23 – 2019

 

1- Församlingens årsmöte kommer att äga rum söndag 16 juni 2019 efter högmässa kl. 10.00, Alla motioner skall skickas till expeditionen genom församlingens e-post eller postadressen.. När församlingens årsbokslut för 2018 blir klar kommer det att finnas kvar på vår hemsidan

2- Under juni månad kommer vi, på vardagarna efter mässan, att läsas litania till Jesu Heliga Hjärta.

3- Fredag den 7 juni kl. 18.00 kommer kyrkoherde med alla kateketer att utvärdera trosundervisningen som ägde rum under höst och vårterminen.

4- Pingstdagen den 9 juni kommer biskops generalvikarie, pater Pascal René Lung OP. att konfirmera församlingens ungdomar under högmässa kl. 10.00

5.- Mellan den 17/6 och 4/8 så kommer inget kyrkkaffe att serveras efter mässan.