Vecka 03 – 2019

 

KUNGÖRELSER 

* En katolsk karismatisk kväll äger rum i Sankt Ansgars kyrka måndag den 28 januari kl. 18.00 till kl. 21.00. Mer information finns det på anslagstavlan.

* Böneveckan för kristen enhet äger rum 18 – 25 januari.

* På onsdag den 16 januari arrangerar SKR en ljusmanifestation i centrala Stockholm för konvertiter i asylprocessen (#rättilltro).

a.- Ljusmanifestation genomförs på Sergels torg med start ca. 19.10

b.- Samling under tystnad, vi ställer oss i formen av ett hjärta, se kartan på anslagstavlan.

c.- Endast gravljus/gravlyktor eller batteridrivna ljus är tillåtna, alltså inga öppna lågor på Sergels torg.

d.- Vi håller våra ljus i händerna hela tiden, med försiktighet, inga ljus får ställas ner på marken.

Mer information om förböngudstjänst finns det på anslagstavlan.