Vår kyrkoherde

ScreenShot033Simon-Petrus Semaan är född den 7 februari 1962 i Beirut i Libanon och har en bror och en syster som bor i Libanon och två systrar i Umeå… ”Redan när jag var 12 år gammal gick jag i kloster för att pröva min kallelse. Fyra år efter lämnade jag klostret och fortsatte jag mina studier tills jag fick licens i ekonomi av ”Université Saint Joseph” i Beirut.
1989 kom jag till Sverige i syfte att få en doktorsgrad i ekonomi. Jag bodde först i Åsele och sedan i Lycksele. Där mognade min kallelse till präst. 1996 kom jag in på seminariet i Stockholm. 1998 åkte jag till Rom och läste min prästutbildning i ”Gregoriana”. 2001 blev jag vigd till diakon i Stockholm och 2002 till präst i Libanon. 2003 återvände jag till Stockholm och blev utnämnd som kaplan i Domkyrkan, rektor för maroniterna och sedan kyrkoherde i Järfälla. 2006 blev jag skolpräst i Sankt Eriks katolska skola, och nu är jag kyrkoherde här hos er i Södertälje.
Jag är mycket glad över att jag får vara här bland er som er präst och vill nu passa på att tacka min företrädare f. Björn Göransson och önska honom all framgång på hans nya uppdrag i Varberg.
Gemenskap och kärlek bland en katolsk församlings medlemmar bör förstärkas oavsett grupper, riter och  missioner.
Gemenskap och kärlek betyder inte att vi har samma tankar, tycker om samma saker eller att vi befinner oss på samma plats. Det vi strävar efter är att vilja enhet i mångfalden. Vi är i Kristi kropp, olika  lemmar men samma kropp och Kristus är vårt huvud som Paulus skriver. Kärlek ses i kyrkans tradition ofta som att vilja den andre gott, att vilja enhet trots att vi är olika. Varje gång vi tar emot Kristi kropp och  blod, alltså kommunionen, uttrycker vi vår gemenskap och enhet med Kristi mystiska kropp, dvs den  världsvida kyrkan, den himmelska och jordiska kyrkan. Oavsett om du är i Sverige eller i Australien, om du är i mässan klockan 10:00 eller på kvällen, om du deltar i en svensk eller i en kinesisk mässa så tillhör vi samma  gemenskap, Kristi enda kyrka.
Kära församling detta är vårt gemensamma uppdrag, den kallelse vi fick i dopet. Vi har fått uppdraget att bygga kyrkans synliga gemenskap, den synliga enheten i mångfalden. Detta gör vi genom handling, genom samtal, genom att lyssna och möten. Min vision är att vi som församling medvetet arbetar på detta, att vi samlas för att samtala om vårt kristna uppdrag här i Södertälje. Hur kan vi bygga enhet? Vad är S:t Ansgars församlings uppdrag i Södertälje och hur kan vi leva Kristi kropp i ord och i handling.
Jag vill tacka er som är verksamma i församlingen för allt ni gör. Utan er fungerar inte Sankt Ansgar och kan inte Kristus verka hos oss. Han behöver våra händer! Vi skall hjälpas åt att hitta för kateketer och ministranter!
När det gäller kateketer så behöver man inte vara en expert på kyrkans teologi. Stiftet och Bilda utbildar er här hos oss så att ni kan utföra ert uppdrag. Kanske föräldrarna till undervisningsbarnen kan ställa upp?
När det gäller ministranter så brukar det vara ett bra sätt för barnen att få kompisar i kyrkan, det gör det ofta mindre tråkigt för barnen på högmässan och det brukar vara en hjälp för barnen att växa i tron.
På slutet vill jag önska Er alla en nåderik jul och ett glädjefyllt nytt år.” 
 
                                                                   Kyrkoherde Simon-Petrus Semaan