Vecka 47 – 2022

 

– Nu på lördag öppnas vår basar kl. 11:00 till 15:00. Den som inte hinner på lördag så finns det möjlighet att komma på söndag efter mässorna. Behållningen kommer oavkortat att gå till de behövande i Ukraina. Vi kommer att sätta i ordningen den stora salen redan på torsdag kl. 16:00 och fredag kl. 14:00

– Stiftets adventsinsamling 2022 söndag den 27 november går till Caritas Sverige för att stödja de av fattigdom drabbade människorna i Haiti. Haiti är ett av världens fattigaste och sämst utvecklade länder. 65 procent av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. Här behövs stora insatser. Kollekten rekommenderas varmt!

– Valnämnden kommer att ha sitt första möte onsdag 23 november kl. 12:30.

Onsdag 23 november efter ordets gudstjänst kl. 17:30 kommer diakon Conny att fortsätta med bibelstudium. Ni är alla välkomna.

– Marialegionsmöte i vår församling kommer att äga rum i S:t Ignatius rum torsdag 24 november kl. 18:30 på plan 3 i Sankt Ansgar. Alla är välkomna!

– Övning med julspel kommer att äga rum i S:t Ansgars sal tillsammans med Katalin efter mässa. De som vill vara med är välkomna.