Vecka 08 – 2024

 

– Kyrkkaffe listan finns det på anslagstavlan. Om ni vill träffa efter mässa vid en kopp kaffe så var snälla och skriv era namn på listan. Hoppas att många skriver sitt namn. Den som förbereder kyrkkaffe , glöm inte att ta med mjölk!!

Diakon Conny kommer att ha bibelstudium onsdag 21 februari kl. 18:15.

– Ekonomirådets sammanträde ställdes in och flyttades till torsdag den 22 februari kl. 18.30.

Under fastetiden hålls en korsvägsandakt på fredagar efter mässan kl. 17:00

Stiftets fasteinsamling 2024 går till Caritas humanitära insatser for internflyktingar i Myanmar. 2,5 miljonner människor är på flykt under blodiga militära konflikter. Nedbrända byar, förstörda skolor, minerad mark och tusentals döda. Gåvor mottages med stor tacksamhet via bankgiro 900-4789 samt swish 900 4789. Märk din gåva FASTA 2024. Mer information på anslagstavlan samt här

– Finns det någon i församlingen som skulle tänka sig vara en standby vikarie hos  S.ta Birgitta folkhögskolan, d.v.s. någon som kan sms:a kl. 07:30 och fråga om de kan ta en klass hos folkhögskolan i Södertälje. Ersättning utgår naturligtvis. Det är bra om det är någon med undervisningserfarenhet pedagogisk bakgrund, kan svenska och SO och ännu bättre om personen kan använda en dator.