Vecka 45 – 2022

 

Onsdag den 9 november äger bibelstudium efter ordets gudstjänst i Maria sal.

Söndag den 13 november  kommer några från Marialegionens Curia till mässan för att berätta om deras verksamhet och eventuell starta en grupp här, om intresset finns.

– Basaren i år kommer att äga rum lördag 26 november och söndag 27 november efter mässorna. Det behövs saker till försäljning: bakverk, bröd, saker om jul, även premier till lotteriet. Intäkterna går oavkortad till Ukraina.

– Övning med julspel kommer att äga rum i S:t Ansgars sal tillsammans med Katalin efter mässa. De som vill vara med är välkomna.