Vår kyrka

Det finns i Bibeln (1 Mosebok kapitel 11) en berättelse om Babels torn. Det beskrivs hur människor sade till varandra: ”Låt oss bygga en stad, med ett torn som når ända upp i himlen”. Resultatet blev istället förvirring.

Människor förmår inte att bygga ett torn till himlen, till Gud. Vi kan inte nå upp till Honom, men Han kan nå fram till oss. När Gud kommer till oss och vi tar emot Honom ersätts förvirring av samförstånd.
Inom S:t Ansgars församling finns kristna med rötter i många olika länder.

Vi ska inte bygga torn eller murar utan glädjas åt att världsalltets Gud kommer till oss alla. Vi får se på Jesusbarnet, inse vårt beroende av Honom, och erkänna att vi behöver varandra.