Vecka 11 – 2020

 

1.- Med anledning av coronavirusets spridning rekommenderas församlingen att vid fridshälsningen inte ta varandra i hand.

2.- Lördag 14 mars 2020 anordnar vår församling en stilla dag kl. 10:00 (09:30 serveras kaffe för den som vill). Vi avslutar med mässa kl. 14:30. Msgr. Jorge de Salas kommer att leda denna dag. Dagen är en andlig förberedelse inför påskfirandet. Programmet och anmällistan finns på anslagstavlan.

3.- Fastans botandakt äger rum onsdag 01 april kl. 18:00. Efter andakten finns det möjlighet till bikt på olika språk (svenska, engelska, spanska, polska, kroatiska, franska och arabiska).

4.- Årets fasteinsamling går till de nödlidande i Zimbabwe. Redan nu lever en tredjedel av den totala befolkningen i svår fattigdom, vilket betyder nästan 6 miljoner människor. Läget förvärras dessutom av den värsta torkan på 40 år.

 

Med tanke på spridningen i världen av Covid-19 inbjuder biskopen av Stockholm kardinal Anders Arborelius de troende i vårt stift att be en gemensam bön till Herren om beskydd och hjälp mot coronaviruset.

Herre Jesus Kristus, sänd ut din helige Ande över vår värld, som plågas av coronaviruset.

Hela i din godhet dem som har drabbats.

Beskydda dem som står i fara att drabbas.

Styrk dem som vårdar de drabbade.

Hjälp oss alla att omvända oss och förlita oss på dig.

Amen