Vecka 05 – 2023

 

– Efter varje söndags mässa kommer körövningen att ske för denna termin.

– Kyrkkaffelistan finns det på anslagstavlan. Om ni vill träffa efter mässa vid en kopp kaffe så var snälla och skriv era namn på listan.

Onsdag 1 februari efter mässan kommer vi att ha bibelstudium. Alla är välkomna.

Söndag den 5 februari firas Kyndelsmässodagen, Herrens frambärande i templet. Ljusvälsignelse i högmässan (glöm inte ta med er ljus! Att köpa det i kyrkan kostar 10 kr/st + 3 kr om man betalar med Swish.

Söndag 12 februari kommer kyrkovalet att äga rum före och efter mässan. Vilka som är röstberättigade?

a. Alla som är inskrivna i S:t Ansgars katolska församling.

b. Som senast den 12 januari 2023 uppnått 16 års ålder.

Påminnelse: Spridning av Covid-19

I Sverige cirkulerar många olika genetiska grupper inom omikron-varianten.

Det är viktigt att den som är sjuk med symptomen stannar hemma och undviker nära kontakt med andra.