Vecka 10 – 2019

 

KUNGÖRELSER 

 

* Askondagen den 6 mars firas mässa kl. 18.00 med välsignelse och utdelande av askan. Denna dag inleder fästetiden, en tid för omvändelse och fördjupning av vår tro. Askondagen är faste- och abstinensdag.

* Under fastetiden hålls en korsvägsandakt tisdagar efter kvällsmässan kl. 17.30 (undantag första veckan i fastan).

* Lördag 30 mars kl. 10:00 kommer stilla dagen att äga rum i S:t Ansgars lokaler. Var snäll och skriv ert namn på listan på anslagstavlan. Ni är alla välkomna.

* Botandakt för fastan äger rum onsdag 9 april kl. 18:00 och medföljer bikt på olika språk (kroatiska, polska, spanska, arabiska, armeniska, engelska, franska och italienska).

* Br. Elia (stigmatiker) kommer att besöka vår församling torsdag 16 maj.