Vecka 50 – 2023

 

– Kyrkkaffe listan finns det på anslagstavlan. Om ni vill träffa efter mässa vid en kopp kaffe så var snälla och skriv era namn på listan. Hoppas att många skriver sitt namn. Den som förbereder kyrkkaffe , glöm inte att ta med mjölk!!

– Tack till alla som helhjärtat har engagerat sig i arbetet före, under och efter adventsbasaren! Tack även till alla som bidragit till basarens resultat. Mer information till årets resultat finns det på anslagstavlan.

– På lördag den 16 december kommer vi att avsluta trosundervisningen till denna termin. Vi börjar med mässa kl. 11:00 och avslutar med aktiviteter.

Söndag den 17 december är det Livets söndag. Kollekten tas upp till deras förmån. Denna fond lämnar bland annat bidrag till organisationer och föreningar som främjar respekten för människolivet och som genom sitt arbete hjälper de allra svagaste i samhället.

– Inbjudan till adventsbikt på olika språk (engelska, franska, spanska, kroatiska, polska, och svenska), onsdag den 20 december kl. 18:00.

– Efter söndags mässor kommer julspel grupp att träffas i S:t Ansgars sal för övningar. Själva julspel kommer att spelas fredag 22 december 2023 kl. 18:00.

Fredag den 29 december firar kardinal  Anders Arborelius 25-årsjubileum som biskop. Mässa kl. 11:00 i S:t Eriks katolska Domkyrka.

– Vi har 4 priser kvar från basaren, så vi kommer att sälja en lottring som ska gå till Caritas adventsinsamling.

Gudstjänster under jultiden