KORSVÄGSANDAKT

Korsvägsandaktens historia

Från de tidigaste dagarna, berättade Jesu efterföljare historien om hans lidande, död och uppståndelse. När pilgrimerna kom till Jerusalem ville de gärna se de platser där Jesus varit. Dessa platser blev viktiga och en helig förbindelse med Jesus.

Så småningom blev efterföljandet av Herrens fotspår på vägen till korset en del av pilgrimsfärdens besök. Stationerna, som vi känner dem idag, kom till när det inte längre var lätt eller ens möjligt att besöka de heliga platserna.

På 1500-talet var samhällen över hela Europa igång med att skapa ”kopior” av korsvägen, med små helgedomar som hedrade minnet av platserna längs rutten i Jerusalem. Så småningom blev dessa helgedomar den uppsättning av 14 stationer som vi nu känner till och placerades i nästan varje katolsk kyrka i världen.

Korsvägsandakt – Jesus ber Psaltaren av Martin Pender