Vecka 22 – 2023

 

– Kyrkkaffe listan finns det på anslagstavlan. Om ni vill träffa efter mässa vid en kopp kaffe så var snälla och skriv era namn på listan.

Tisdag den 30 maj kl. 18:30 kommer S:t Ansgars ekonomiråd att sammanträda.

– Församlingens möte kommer att äga rum söndag den 4 juni 2023 kl. 11:00 efter högmässa. Alla motioner skall skickas till expeditionen genom församlingens e-mail eller postadressen senaste 1 juni. Årsbokslut för år 2022 finns det redan på anslagstavlan samt på vår hemsida.

Tisdag 06 juni kommer församlingens ungdomar att ta emot konfirmationens sakrament kl. 11:00. Konfirmator är vår biskop kardinal Anders Arborelius OCD.

– Trosundervisning för hösttermin startar 3 september 2023 i samband med mässan kl. 10:00.

                                  Bön för den Helige Ande

Under de nio dagarna mellan Kristi Himmelsfärd och Pingst brukar man hålla särskilda böner till den helige Ande. Förebilden till denna sed är apostlarnas och Jesu moders uthålliga bön i Jerusalem i väntan på Anden, Faderns utlovade gåva (jfr Apg 1:4-14).

Kom helige Ande, godhetens och sanningens Ande, och fyll våra hjärtan med Din kärleks eld.                                                                                                                              Ge oss ljus, ledning och inspiration så att vi ser, förstår och handlar rätt.        Ge oss nåden att leva efter Kristi vilja och följa Honom som är vägen, sanningen och livet.                                                                                                                    Ge oss ett hopp förankrat i Gud, vårt ursprung och mål.