Vecka 08 – 2021

 

– Stiftets fasteinsamling 2021 går till det krigs- och svältdrabbade Jemen. I Jemen pågår just nu den värsta humanitära katastrofen i världen orsakad av ett sedan fem år tillbaka pågående inbördeskrig. Hälsocentralerna har drabbats hårt av kriget, vilket har resulterat i att merparten av befolkningen saknar tillgång till läkare. Det råder akut brist på mediciner och medicinsk utrustning. Pengar till denna behjärtansvärda insamling kan sättas in på

Trossamfundet RKK:s 90-konto: Bankgiro 900- 4789       eller

Swish 900 4789

Märk talongen eller överföringen med ”Fastan 2021”

– Alla offentliga gudstjänster i församlingen är fortfarande inställda.  Fortfarande följer vi regeringens bestämmelser för Covid-19

– Söndagens mässor kl. 10:30 firas online tills vidare. Följ gärna online-mässans firande på församlingens hemsida:    http://st-ansgar.se/

– Ni kan alltid Swisha kollekten till församlings konto:  Swish nummer: 123 218 71 28

– Församlingens trosundervisning är inställd tills vidare utom 1:a kommunionens kandidater (max 8 per grupp).

– Bikt: efter överenskommelse med prästen.

– Kyrkan kommer vara öppen för bikt, bön och enskild andakt enligt överenskommelse. Skicka ett meddelande på detta nummer 076 369 50 09 att ni önskar besöka kyrkan då kommer vi att öppna åt er. Meddelandet skall skickas helst 24 timmar innan det planerade besöket. Varje dag, utom måndagarna, firas mässan i Sankt Ansgars kyrka.

– På grund av Corona är expeditionen stängd för besök tills vidare. Du kan alltid nå oss via församlingens e-post adress. Ange ditt telefonnummer och vad saken gäller. Då kommer vi att ta kontakt med dig.

– Vi har börjat med att renovera Sankt Ansgars fastighet. Det kommer ske i flera etapper: a) Brandsäkerhet b) Kyrkorummet c) Ventilation. Kyrkan kommer vara stängd till juli om det inte blir förseningar med leveranser.