Vecka 41 – 2022

 

– Basaren i år kommer att äga rum lördag 26 november och söndag 27 november efter mässorna. Vi behöver en grupp som ska planera det. De som vill vara med är välkomna att träffa Veronika och Katarina vid kyrkkaffet. De kommer att vara ansvariga för basaren.

– S:t Ansgars församling tillsammans med vår organist Katalin bildade en söndags kör. Alla är välkomna. Övningen kommer att äga rum 20 minuter efter högmässa, alltså kl. 11:20 i Sankt Ansgars sal. När det är familjemässa (4:e söndagen i månaden) äger rum övningen cirka kl. 09:30.

Oktober månad är Rosenkransens månad. Efter kvällsmässan läses en dekad av rosenkransen.

Onsdag den 12 oktober  efter ordets gudstjänst kl. 17:30 kommer vi att ha bibelstudium i Maria salen. Välkomna!

Lördagen den 15 oktober kl. 11:00 kommer vi att ha en föreställning för barn och vuxna i vår församling. Tema är ”Rödluvan och datorn”. 

Söndag den 23 oktober tas kollekten upp för missionsländerna. Hoppas att vi är solidariska med dessa länder genom vår andliga och ekonomiska generositet.

Torsdag den 27 oktober kl. 18:15 träffas S:t Ansgars pastoralråd .

Tisdag 1 november är alla Helgons dag. Den heliga mässan firas kl. 17:30 i Sankt Ansgars kyrka.

Onsdag 2 november firar katolska kyrkan alla själars dag. Den heliga mässan firas kl. 17:30 i Sankt Ansgars kyrka.

Lördag den 5 november kl. 12:00  i ljusets kapell på kyrkogården i Södertälje kommer vi att fira en gudstjänst för de avlidna med grav välsignelse.

– Vi kommer att bilda en grupp som ska öva för att spela julspel den 23:e december. Barn och ungdomar är välkomna till övningen som kommer att startas den 30 oktober kl. 11:20.