Vecka 13 – 2020

 

1.- Vi firar Jungfru Marie bebådelse, onsdag den 25 mars kl. 17:00 med högmässa.

2.- Under hela fastetiden hålls en korsvägsandakt tisdagar efter mässan kl. 17:30

3.- Söndag den 05 april firar vi palmsöndagen.

4.- Förpliktande anvisningar för Stockholms katolska stift med anledning av utbrottet av Corona-viruset finns på anslagstavlan och på vår hemsida.

5.- Med anledning av coronavirusets spridning rekommenderas församlingen att vid fridshälsningen inte ta varandra i hand.

6.- Vi ber att den som har symptom på förkylning eller influensa ska stanna hemma och inte besöka kyrkan förrän en vecka efter tillfrisknandet. Mässplikten gäller förstås inte när man är sjuk.                                          Nordiska Biskopskonferensen betonar att det inte är någon synd att inte delta i söndagsgudstjänsten i ett sådant läge. Ändå kommer många troende att känna smärta över att behöva avstå från att ta emot eukaristin. I gengäld finns möjligheten till så kallad andlig kommunion, som vi hjärtligt vill anbefalla alla troende. Andlig kommunion innebär att man bekänner sin tro på Kristi närvaro i eukaristin och i form av bön ger uttryck åt längtan att få vara förenad med honom.

NBK skriver även att bestämmelserna från de civila myndigheterna i respektive länder måste följas och att det kan komma kompletterande riktlinjer för församlingslivet i stiften om det blir nödvändigt.

7.- Kyrkkaffet är tills vidare inställt.

8.- All trosundervisning är inställd tills spridningen av coronaviruset är under kontroll.

9.- På https://www.vaticannews.va/sv.html kan ni läsa om ”Fullständig avlat och kollektiv syndaförlåtelse i Coronavirusets nödsituation”

 

Med tanke på spridningen i världen av Covid-19 inbjuder biskopen av Stockholm kardinal Anders Arborelius de troende i vårt stift att be en gemensam bön till Herren om beskydd och hjälp mot coronaviruset.

Herre Jesus Kristus, sänd ut din helige Ande över vår värld, som plågas av coronaviruset.

Hela i din godhet dem som har drabbats.

Beskydda dem som står i fara att drabbas.

Styrk dem som vårdar de drabbade.

Hjälp oss alla att omvända oss och förlita oss på dig.

Amen