Vecka 07 – 2022

 

– Från och med onsdag 9 februari 2022 alla restriktioner som gäller Covid-19 upphävs. Mässorna firas nu i vanlig ordning. Alla hälsas varmt välkomna.   

Söndag 16 januari startade trosundervisningen för grupp 4 (årskurs 5), grupp 5 (årskurs 6), grupp 6 (årskurs 7) ock konfirmanderna.

Onsdag 16 februari i mässa, kommer kyrkoherde att dela ut sjukas smörjelse. De sjuka som önskar ta emot det, skall anmäla sig till expeditionen via e-post. Efter mässa kommer vi att ha bibelstudium och fortsätter med Markus evangelium.

Tisdag 22 februari efter mässan, inbjuds alla församlingsmedlemmar till ett möte i Mariasalen. Det är en unik möjlighet att bidra till kyrkans synodala arbete. ”Synodalitet” innebär en önskan att vandra tillsammans och gemensamt ta ansvar för vår kyrka. Under denna kväll får vi möjlighet att reflektera över viktiga frågor som påverkar oss, vår församling och vår kyrka. Mötets fokus är att ha ett öppet samtal om frågorna och att de som deltar är väl förberedda.
Frågorna kan ni hitta på stiftets hemsida:

https://www.katolskakyrkan.se/biskopssynoden-2023/fragestallningar-fran-vatikanen

– För kyrkkaffe, kan ni vara snälla och skriv upp era namn i listan på anslagstavla.