Vecka 05 – 2024

 

– Kyrkkaffe listan finns det på anslagstavlan. Om ni vill träffa efter mässa vid en kopp kaffe så var snälla och skriv era namn på listan. Hoppas att många skriver sitt namn. Den som förbereder kyrkkaffe , glöm inte att ta med mjölk!!

– P. Udo Ostrop, före detta kyrkoherde i denna församling  mår dålig i och tiden börjar närma sig för att lämna denna värld. Kom ihåg honom i våra dagliga böner.

– Det finns ett litet fel i schemat som ni fick i höstas. Nästa gång ni har trosundervisning är lördag 10 februari kl. 11:00 – 13:00 och söndag 18 februari kl. 10:00 . 12:00.

Lördag 3 februari kl. 10:00 firar församlingen festen av S:t Ansgar, vår skyddspatron. På söndag kommer församlingen att bjuda på tårta och kaffe efter mässa.

Söndag den 4 februari firas Kindelsmässodagen, Herrens frambärande i templet. Ljusvälsignelse kommer att ske i högmässan.

–  Askondagen faller i år den 14 februari. Kommande söndagarna kommer vi att samla de kvistar som välsignats föregående år på palmsöndagen.