Vecka 13

 

KUNGÖRELSER

 

  • Under hela fastetiden hålls en korsvägsandakt tisdagar kl. 18:00; alltså direkt efter mässan kl. 17.30
  • Onsdag den 05 april kl. 17:45 Botandakt efterföljs bikt på olika språk (svenska, polska, kroatiska, italienska, franska och arabiska).
  • Söndag den 09 april firar vi palmsöndagen med procession. Den heliga mässan börjar med palmvälsignelse kl. 09:30
  • Påsk gudstjänstordning finns på anslagstavlan.
  • I samband med firandet av vår församlings 50 års jubileum, gör vi en insamling för att köpa ”monstransen” till församlingen som minnet av oss. Hittills har 25 familjer skänkt 32600 kr (STORT TACK).