Vecka 14

 

KUNGÖRELSER: 

1- Onsdag den 05 april kl.18:00 Botandakt efterföljs bikt på olika språk (svenska, polska,      kroatiska och arabiska).

2- Pastoralrådets och ekonomirådets sammanträde äger rum torsdag 06 april kl. 18:30 – plan 3.

3- Söndag den 09 april firar vi palmsöndagen med procession. Den heliga mässan börjar med palmvälsignelse kl. 09:30.

4- Glöm inte att, nästa söndag den 9 april, ta med er allmosor som ni har samlat under fastetiden. Fasteoffer kommer att gå till ett hjälpprojekt i Sydsudan som p.g.a. inbördeskriget medfördes torka och utslagna skördar.

5- I samband med firandet av vår församlings 50 års jubileum, gör vi en insamling för att    köpa ”monstransen” till församlingen som minnet av oss. Hittills har 27 familjer skänkt 34 780 kr (STORT TACK).

6- Oljevigningsmässan firas tisdag den 11 april kl. 11.00 i Sankt Eriks katolska domkyrka.

7- Vi behöver folk som ställer upp för att fixa kyrkkaffe på de kommande söndagarna. Var snälla, skriv upp era namn i listan på anslagstavlan!

8- På Påskdagen och Annandagpåsk ställs kyrkkaffe in för alla grupper.