Våra kateketer

Årskurs                                        Namn                                           
2 och 3                                          Syster Emiliana
4 och 5                                          Suzanne              
6 och 7                                          Helena Prawitz och Natalina
8 och 9                                         Maria Prawitz och Mazin