söndagen 30 juni

TRETTONDE SÖNDAGEN »UNDER ÅRET«
 
Första läsningen                                                           1 Kung 19:16b,19–21
 
Herren sade till Elia: »Elisha, Shafats son, från Avel Mechola skall du smörja till profet efter dig.« När Elia gick sedan därifrån, fann han Elisha, Shafats son, som var ute och plöjde. Tolv par oxar hade han framför sig, det tolfte körde han själv. Elia gick fram och kastade sin mantel över honom. Då lämnade Elisha oxarna och sprang efter Elia och bad honom: »Låt mig först gå och kyssa min far och mor till avsked, sedan skall jag följa dig.«
Elia svarade: »Gå tillbaka. Du förstår väl vad jag har gjort med dig?«
Elisha gick tillbaka, tog de båda oxarna och slaktade dem. Med oket som bränsle tillagade han köttet och gav det åt folket att äta. Sedan bröt han upp och följde Elia som hans tjänare.
 
Andra läsningen                                                              Gal 5:1,13–18
 
Till frihet har Kristus befriat oss. Stå därför fasta, och låt ingen lägga på er slavoket igen. Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen sammanfattas i detta enda bud: Du skall älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra är det fara värt att ni gör slut på varandra.
Nej, säger jag, låt er ande leda er, så ger ni aldrig efter för köttets begär. Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. Men om anden får styra er står ni inte längre under lagen.
 
Evangelium                                                                    Luk 9:51–62 
 
När tiden var inne för Jesu upptagande till himlen vände han sina steg mot Jerusalem, och han skickade budbärare före sig. De gav sig av och gick in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men man ville inte ta emot honom, eftersom han hade vänt sina steg mot Jerusalem.
Då sade hans lärjungar Jakob och Johannes: »Herre, skall vi kalla ner eld från himlen som förgör dem?«
Men han vände sig om och tillrättavisade dem, och de fortsatte till en annan by. När de kom vandrande på vägen sade en man till honom: »Jag skall följa dig vart du än går.«
Jesus svarade: »Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud.«
Till en annan sade han: »Följ mig!«
Men mannen svarade: »Herre, låt mig först gå och begrava min far.«
Då sade Jesus: »Låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike.«
En annan man sade: »Jag skall följa dig, herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma.«
Jesus svarade: »Den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike.«