torsdagen den 14 mars

Protokoll från pastoral-och ekonomirådsmöte torsdagen den 14 mars 2013
 
Närvarande: Kyrkoherde Simon-Petrus Semaan, syster Emiliana, Diana Kasabian, Hannelore Weber, Monika Cremer, Fabian Reindl, Moraima Zelada Hedman och Alicia Los
 
Frånvarande: Robert Kedzierski
 
Till sekreterare valdes Monika Cremer, till justerare Hannelore Weber och Fabian Reindl.
Föregående protokoll godkändes, en ändring gjordes dock, nämligen att Långfredagsgodstjänsten hålls redan kl. 14.00 istället för 15.00
 
Ekonomirådsärenden:
 
1. Ekonomirådet godkänner och har ingen erinran mot överlåtelsen av St. Botvid enligt gåvobrevet av den 13 mars 2013
2. Ekonomirådet godkänner att Fader Simon-Petrus Semaan överförde 69.594.- kr till vår projekt i Moldavien
3. Syriska katolska kören sökte och beviljades 5.000.- kr för sin verksamhet
4. Roman ska anställas heltid i 1-2 månader för renoveringsarbeten för en månadslön av 24.000.- kr
 
Övriga ärenden:
 
5. Första Kommunionen äger rum den 9 maj (Kristihimmelfärdsdagen) kl. 11.00
Mässan för församlingen kl. 10.00 som vanligt
6. Religionsundervisningen den 11 maj är inställd
7. Konfirmation söndagen den 12 maj kl. 18.30, eventuell med fest efteråt
8. Församlingens städdag lördag den första juni. Monika C. skriver städlista, Systrarna ordnar städmaterial, Diana K. handlar till grillfest efteråt
9. Församlingsutflykt till Finsta Gård (Heliga Birgittas föräldragård) den 8 juni. Vi frågar Maria Prawitz om hon kan göra en affisch till utflykten. Syster Emiliana och Hannelore W. gör förslag till lekar och spel, Diana K. frågar en bekannt om en buss
10. Nästa församlingsmöte äger rum den 28 april efter mässan. Hanne är ansvarig för pastoralrådets verksamhetsberättelse, Moraima för ekonomirådets
11. Nyval av pastoral-och ekonomiråd uppskjuts till hösten 2013. Valberedningen utses vid Församlingsmötet den 28 april
12. Hannelore Weber och Monika Cremer ska vara ansvariga till en liten basar före jul
13. Nästa sammanträde: ekonomirådet måndagen den 15 april 2013, pastoralrådets datum ej fastställt än, efter behov
 
Vid protokollet: Monika Cremer                       
 
 
 
             Justerare: Hannelore Weber                                          Justerare: Fabian Reindl