torsdagen 10 januari

Protokoll fran pastoralmötet  torsdagen den 10/01-2013
 
Närvarande: Kyrkoherde Simon-Petrus Semaan, syster Emiliana, Diana Kasabian och Monika Cremer  Frånvarande: Hannelore Weber och Robert Kędzierski

Till sekreterare valdes Monika Cremer, till justerare syster Emiliana och Diana Kasabian

Föregående pastoralrådsprotokoll godkändes

1. Utvärdering och förslag:

a. Seniorernas  lunch i december var mycket lyckad

b. Tacksägelsemässan pa Nyårsafton blir nästa år först kl. 17.00, mässan pa Nyårsdagen kl. 12.00

2. Församlingsbladet

a. En ungdomssida ska vara med. Gustav A. ska tillfrågas om han kan ta ansvar för den

b. Syster Emiliana gör en sida för barnen

c. En statistik ska informera om hur många församlingsmedlemmar som under år 2012 har döpts, gått till första kommunion, har mottagit konfirmationens sakrament, har dött

d. I februari samlas material till nästa församlingsblad som skickas ut under fastetiden

3.  Planering

a. 3/2-2013 Ansgarsdagen. Festligt kyrkkaffe efter mässan

b. 9/2  maskerad kl, 18.00, tre priser till de bäst utklädda.

c. 13/2  Askonsdag  mässa kl. 18.00

d.  Reträtt under fastan , tema :  TRO

e.  Skärtorsdag mässa med fottvagning  kl 18.00,  Långfredag gudstjänst kl. 15.00

f.  Påskafton matvälsignelse kl. 14.00, även efter alla andra mässor  under påsken.

Påskafton mässa kl.  22.00, Påskdagen och Annandag Påsk  mässa som vanligt kl.  10.00

4.  Ny ledamot till stiftets pastoralråd som äger rum den 8-10 mars behövs. Gustav A. föreslas.

5.  Första kommunion  pa Kristi Himmelfärdsdagen

6.  11/5 religionsundervisningen inställd

7.a.  Alla församlingsmedlemmar är välkomna att städa våra gemensamma utrymmen den första lördagen i juni

b.  Andra lördagen i juni, församlingsutflykt till Finsta Gård, där den Heliga Birgitta växte upp

8.  Församlingen blir berikad med tva nya böcker,  nya Cecilia och Missaliet

9.  Informera om organisationer  när man behöver hjälp eller vill hjälpa (t.ex. Respekt eller Caritas) med telefonnummer och hemsida

10. Nästa sammanträde för pastoral-och ekonomiråd blir i mars. Datum meddelas senare

 

 

 

 

Justerare                                                                                 Justerare