måndagen den 5 november

Protokoll från pastoralrådsmötet måndagen den 5/11-2012
 
Närvarande: Kyrkoherde Simon-Petrus Semaan, syster Emiliana, Hannelore Weber och Monika Cremer
Frånvarande: Diana Kasabian och Robert  Kedzierski    
 
Till sekreterare valdes Monika Cremer, till justerare syster Emiliana och H.Weber
 
Föregående pastoralrådsprotokoll godkändes.
 
Följande frågor behandlades:
 
1.-  Missio: Påvens böneintentioner ska köpas och fästas vid anslagstavlan
 
2.-  Invandrarmottagningen i Södertälje önskar  en representant från katolska kyrkan.
      Träff  torsdagen den 15/11 i St. Ragnhildsgården (Mälarg. 6), kl. 17:00-19:00
 
3.-  Trons år: Kvinnogruppen i vår församling har det som tema i sina träffar.
      En församlingsafton under fastan med samma tema.
      En vallfärd till Finstagård på våren ska genomföras under samma motto
 
4.-  Fängelse:  Fängelseprästen på Hall efterlyser katoliker som kan ingå i en grupp som         besöker interna på Hall
 
5.-  Övriga frågor:
       23/11 församlingsafton efter mässan.
       Tema: ”Vårt projekt för behövande/utsatta barn och ungdomar i Chisinau i                         Moldavien”
       Hur har våra pengar använts i den Don Bosco ledda verksamheten
 
6.-  Familjemässorna den sista söndagen i månaden är del av barnens undervisning
 
7.-  Den 6/12 jullunch för de äldre ( 70 år +) efter mässan kl. 12:00
 
8.-  Lördagen den 15/12 ´Stilla dag´ inför julhelgen kl. 14:00-18:00
 
9.-  Tisdagen den 18/12 kl.18 mässa, 18:30 erbjuds botandakt och bikt på olika språk
 
10.- Julnattens mässa kl. 22.00
 
11.- 31/12 Tacksägelsemässa  kl. 15:00, 1/1-2013 är mässan som vanligt kl. 10:00
 
12.- Den 5/1 familjemässa kl. 15:00, därefter julspel och fest för barnen, kaffe och kaka          för de vuxna
 
13.- Nästa sammanträde blir den 10/1-2013 efter kvällsmässan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *