onsdag 15 juni

Protokoll ekonomiråd 2016-06-15

Protokoll fört vid sammanträde med Kyrkorådet i S:t Ansgars Katolska församling
I Södertälje den 15 jun 2016.

Närvarande: Fader Simon-Petrus Semaan, Fabian Reindl, Tawfik Matty, Zaid Shafo , Eduardo Delgado
§ 1. Fader Simon-Petrus öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna med en bön.
§ 2. Zaid Shafo valdes till sekreterare.
§ 3. Till att justera dagens protokoll valdes Tawfik Matty.
§ 4. Dagordningen för sammanträdet godkändes.
§ 5. Föregående protokoll upplästes, godkändes och lades till handlingarna.
§ 6. Kontraktet för Sankta Birgitta folkhögskolan skrevs på för 450 000kr/år. Det kommer att behöva bygga ett rum i det tredje våningen som kommer att användas som expedition till Sankta Birgitta folkhögskolan. Denna expedition kommer att kosta 89 000kr betalas av Ansgars Katolska församling. Internet för hela huset kommer även att anslutas som kommer att betalas av Sankta Brigitta folkhögskolan.
Förslag till att bygga sopstuga diskuterades i framtiden.
§ 7. Förslag godkännas av samtliga till att bygga en entré trappa till den nya expeditionen för Sankta Birgitta folkhögskolan. Notera att den gamla expeditionen kommer att byggas till lägenhet.
§ 8. Diakon Mazin Noel har lagt förslag “karitativt projekt” för att köpa själv en lägenhet till S:t Ansgars Katolska församling för att hjälpa folk att övernatta. Ungdomar kommer att vara volontärer för att hjälpa till med städningen och mm. Han skulle berätta själv mer om sitt ide men kunde inte delta, det kommer att tas upp vid annat tillfälle.
§ 9. Nästa möte kommer att vara 29/09/2016

Justeras 2015-06-18

………………………………
Tawfik Matty