Ekonomi och Pastoralråd

EKONOMIRÅD

Ekonomirådet är valt att förvalta församlingens egendom samt besluta i frågor som rör församlingens ekonomi och anställda.

Håkan Persson, Fabian Reindl, Eduardo Delgado och Shifa Kasbo

Suppleanter är Matty Tawfik och Sinan Kassab

PASTORALRÅD

Pastoralrådet är valt att representera vår gemensamma kallelse att medverka till att utforma vårt liturgiska, kateketiska, karitativa och gemenskapsfrämjande uppdrag som katolsk församling.

syster Emiliana, Anica Chukri, Diana Kassabian, Rosario Risberg, Lucia Nord och Tania Azzo

Suppleanter är Ewa Pilsetnek och Clara Shaawi

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *